Архив декември 2012 | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Архив декември 2012

Поредица от практически семинари ще разясняват новите промени

Поредица от практически семинари ще разясняват новите промени
12
2012

Първата дата е 19 декември

Поредица от практически семинари ще разясняват важните за счетоводителите промени в сила от 01 януари 2013 г. Първата дата е 19 декември, когато в рамките на половин ден ще се запознаем с всичко ново в областта на ДДС – електронни фактури, бартер и...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Данък върху доходите от лихви и банковите реклами

Данък върху доходите от лихви и банковите реклами
12
2012

Новият налог влиза в сила от 01 януари

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност се направиха промени и в останалите данъчни закони, включително и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Една от най-бурно дискутираните промени е...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прогнозна данъчна печалба – или как ще прилагаме измененията в ЗКПО през 2013 г.

Прогнозна данъчна печалба – или как ще прилагаме измененията в ЗКПО през 2013 г.
12
2012

Авансови вноски

През 2013 г. авансовите и годишните вноски по Закона за корпоративното подоходно облагане ще се определят по нова формула, на база ПДП – прогнозна данъчна печалба за текущата година (2013 г.) и ДС – данъчна ставка на корпоративния данък. Така...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Сменят праговете по Интрастат

Сменят праговете по Интрастат
12
2012

Новата заповед ще е в сила от 2013 г.

От 01 януари ще са в сила нови прагове по системата Интрастат. Заповедта на председателя на Националния статистически институт е подписана още на 15 октомври. Според новия документ прагът за деклариране за поток „Изпращания“ ще се повиши на 240 хил...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нови срокове за внасяне на осигурителните вноски и за изплащане на обезщетенията по КСО

Нови срокове за внасяне на осигурителните вноски и за изплащане на обезщетенията по КСО
12
2012

Какво и как през 2013 г.?

С последните промени в Кодекса за социално осигуряване (ДВ., бр. 94 от 30.11.2012 г.) се въвеждат нови срокове за внасяне на осигурителните вноски и съответно за изплащане на обезщетенията по КСО , в сила от 01.01.2013 г. Така например за морските...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top