Архив януари 2013 | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Архив януари 2013

За бога братя счетоводители – декларирайте!!! Иначе – лошо, че и скъпо!

За бога братя счетоводители – декларирайте!!! Иначе – лошо, че и скъпо!
01
2013

Разбрахте ли колко пъти в един месец и с каква декларация (стара или нова) трябва да се декларират доходите – начислени/изплатени за 2012 г. или авансово за 2013 г.?

Имайки предвид последните указания и срокове, публикувани на сайта на НАП, основното задължение на счетоводителите за 2013 г. ще бъде ДА ДЕКЛАРИРАТ ! Кога и как ще осчетоводяват и внасят, не е толкова важно! Когато успеят ще погасяват стари...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Съдържание и форма на годишните отчети за 2012 г.

Съдържание и форма на годишните отчети за 2012 г.
01
2013

Със съвместна Заповед № РД 07-444 от 14.12.2012 г. на НАП и НСИ е определен реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените по Закона за счетоводството лица, както и утвърдения образец на документите, справките и приложе

През 2013 година продължава да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишната данъчна декларация и годишния отчет за дейността и за улеснение данъчната декларация и отчета могат да се подават на едно място за следните...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Кодове за вид плащане и банкови сметки за 2013 г.

Кодове за вид плащане и банкови сметки за 2013 г.
01
2013

Каква информация трябва да носи платежното нареждане?

Считано от 01.01.2013 г. са закрити всички сметки за ДОО и НЗОК в банките, както и съответните кодове по вид плащания за тях, започващи с 55 хх хх и 56 хх хх. За всички плащания по ЗДДС, данък върху печалбата, пенсионни и здрави осигурителни вноски...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Не декларираме данъкът върху лихви по депозити в данъчната декларация

Не декларираме данъкът върху лихви по депозити в данъчната декларация
01
2013

Задължение на банката е да го изчисли, удържи и внесе

Физическите лица не трябва да декларират в годишните си данъчни декларации лихвите по депозитите си. В тях не се попълва информация за размера на депозита, начислената и изплатена лихва или дължимия данък върху нея. Подаването на подобна информация...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какви са размерите на осигурителните вноски за 2013 г.

Какви са размерите на осигурителните вноски за 2013 г.
01
2013

Кои размери се променят и кои не, и как се разпределят между осигурителя и осигуреното лице

Кои размери се променят и кои не, и как се разпределят между осигурителя и осигуреното лице Размери За фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.: 17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд; 20,8 на сто за работещите...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top