Архив юни 2012

Уеднаквяват сроковете за Инстрастат и ДДС декларациите

Уеднаквяват сроковете за Инстрастат и ДДС декларациите
06
2012

Промяната е в сила от 01 юли

От 01 юли Инстрастат декларациите ще се подават вече до 14-то число на месеца, следващ месеца на извършване на вътреобщностните доставки. Така срокът по тях вече ще съвпада с този на ДДС декларациите. Промяната е въведена от новия Закон за...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Данъчно облекчение по ЗДДФЛ за млади семейства

Данъчно облекчение по ЗДДФЛ за млади семейства
06
2012

Становище на НАП относно отпускане на ипотечен кредит, дата на сключен брак и ползване на данъчно облекчение по ЗДДФЛ

Знаем, че данъчното облекчение за млади семейства е уредено в чл. 22а на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Според този член местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства , като приспадат от...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Сумирано отчитане на работното време

Сумирано отчитане на работното време
06
2012

Лесни стъпки за въвеждане и утвърждаване

Подготовката за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време в предприятието изисква организирането на следните етапи: 1. Необходимо е да разработите и утвърдите (месечни) графици за работното време на работниците и служителите. 2. Следва...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Нов софтуер ще следи изплащането на работните заплати

Нов софтуер ще следи изплащането на работните заплати
06
2012

Инспекцията по труда въвежда такъв софтуер до края на м. юни

С този софтуер ще се проследяват задълженията на работодателите към техните работници и служители относно динамика на плащанията, размер на дължими възнаграждения и обезщетения, период на забавянията, изпълнение на настоящи и предишни предписания от...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Прилагаме Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социалната сигурност вече и към Швейцария

Прилагаме Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социалната сигурност вече и към Швейцария
06
2012

Новите разпоредби се спазват от всички държави-членки на ЕС

Двата основни регламента за координация на системите за социална сигурност на Европейския съюз – Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, вече се прилагат и по отношения на Конфедерация Швейцария. Промяната е в сила от 01 април, след...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Go to top