Архив юни 2012 | РААБЕ Експерт

Архив юни 2012

Уеднаквяват сроковете за Инстрастат и ДДС декларациите

Уеднаквяват сроковете за Инстрастат и ДДС декларациите
06
2012

Промяната е в сила от 01 юли

От 01 юли Инстрастат декларациите ще се подават вече до 14-то число на месеца, следващ месеца на извършване на вътреобщностните доставки. Така срокът по тях вече ще съвпада с този на ДДС декларациите. Промяната е въведена от новия Закон за...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Данъчно облекчение по ЗДДФЛ за млади семейства

Данъчно облекчение по ЗДДФЛ за млади семейства
06
2012

Становище на НАП относно отпускане на ипотечен кредит, дата на сключен брак и ползване на данъчно облекчение по ЗДДФЛ

Знаем, че данъчното облекчение за млади семейства е уредено в чл. 22а на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Според този член местните физически лица могат да ползват данъчно облекчение за млади семейства , като приспадат от...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Сумирано отчитане на работното време

Сумирано отчитане на работното време
06
2012

Лесни стъпки за въвеждане и утвърждаване

Подготовката за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време в предприятието изисква организирането на следните етапи: 1. Необходимо е да разработите и утвърдите (месечни) графици за работното време на работниците и служителите. 2. Следва...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нов софтуер ще следи изплащането на работните заплати

Нов софтуер ще следи изплащането на работните заплати
06
2012

Инспекцията по труда въвежда такъв софтуер до края на м. юни

С този софтуер ще се проследяват задълженията на работодателите към техните работници и служители относно динамика на плащанията, размер на дължими възнаграждения и обезщетения, период на забавянията, изпълнение на настоящи и предишни предписания от...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Прилагаме Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социалната сигурност вече и към Швейцария

Прилагаме Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социалната сигурност вече и към Швейцария
06
2012

Новите разпоредби се спазват от всички държави-членки на ЕС

Двата основни регламента за координация на системите за социална сигурност на Европейския съюз – Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, вече се прилагат и по отношения на Конфедерация Швейцария. Промяната е в сила от 01 април, след...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top