Архив юни 2012 | РААБЕ Експерт

Архив юни 2012

Прилагаме Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социалната сигурност вече и към Швейцария

Прилагаме Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социалната сигурност вече и към Швейцария
06
2012

Новите разпоредби се спазват от всички държави-членки на ЕС

Двата основни регламента за координация на системите за социална сигурност на Европейския съюз – Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, вече се прилагат и по отношения на Конфедерация Швейцария. Промяната е в сила от 01 април, след...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Централен орган за обществени поръчки

Централен орган за обществени поръчки
06
2012

Какви процедури може и какви не може да провежда органа

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, обн. в ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г., в Закона за обществените поръчки бе приет нов чл. 8а, предвиждащ създаването на централен орган за обществени поръчки за...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top