Архив юни 2013 | РААБЕ Експерт

Архив юни 2013

Увеличават от 01 юли обезщетението за отглеждане на малко дете на 310 лв.

Увеличават от 01 юли обезщетението за отглеждане на малко дете на 310 лв.
06
2013

МС одобри пакет от социални мерки за настоящата година

Правителството реши да увеличи обезщетението за отглеждането на малко дете от 1 до 2 години от 01 юли. Сумата ще нарасне от 240 лв. на 310 лв. Според първоначалния план увеличението трябваше да стане факт от 01 октомври. Сред другите гласувани мерки...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Какво трябва да знаете за разходването на безвъзмездна финансова помощ по ПМС 69?

Какво трябва да знаете за разходването на безвъзмездна финансова помощ по ПМС 69?
06
2013
Постановлението обхваща кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма „Черно море 2007 – 2013 г.“,...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Представиха бъдещата Оперативна програма „Добро управление“

Представиха бъдещата Оперативна програма „Добро управление“
06
2013

Сред приоритетите е нов Закон за обществените поръчки

През следващия програмен период, който е от 2014 г. до 2020 г., е предвидено да бъде даден ход на нова оперативна програма – „Добро управление“. По време на представянето й бяха обсъдени основните мерки, които трябва да се предприемат, за да се...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Набират предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск“

Набират предложения по програма BG06 „Деца и младежи в риск“
06
2013

Крайният срок е 5 септември 2013 г.

В средата на юни беше даден старт на втория конкурс за набиране на проектни предложения по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на ЕИП (2009 – 2014 г.). По процедурата могат да кандидатстват общини или сдружения от общини...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

ОПРР публикува нови Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

ОПРР публикува нови Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ
06
2013

Документите, касаещи исканията за плащане, са валидни от 25.06.2013 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ публикува на 18 юни проект на Указания за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ . Публикуван беше и пакет от документи, касаещи исканията за плащане. Новите документи...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top