Архив март 2013 | РААБЕ Експерт

Архив март 2013

Приключи първи етап от разработване на типова тръжна документация в сектор „Транспорт“

Приключи първи етап от разработване на типова тръжна документация в сектор „Транспорт“
03
2013

Проектът се очаква да приключи в средата на април

Приключи първият етап от разработването на типови тръжни документи в сектор „Транспорт“. Вече са разработени проектни варианти на технически задания за строителство и строителен надзор на железопътна инфраструктура, автомагистрали и пътища...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Новият Правилник за прилагане на ЗДДС е вече факт

Новият Правилник за прилагане на ЗДДС е вече факт
03
2013

Основните промени са свързани с корекциите на данъка и документирането

Макар и с правителство в оставка успяхме да се сдобием с коригиран Правилник за прилагане на ЗДДС. Нормативният акт стана факт благодарение на извънредния 20-ти брой на Държавен вестник, а разпоредбите му се опитват да внесат малко яснота в...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Подаваме Годишни финансови отчети и в НАП

Подаваме Годишни финансови отчети и в НАП
03
2013

До 30 март ще работят изнесените работни места на Агенцията по вписванията

От началото на 2013 г. освен в Агенцията по вписванията и в 34 офиса на НАП в страната се подават годишни финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, които предприятията са длъжни да публикуват до 30 юни в Търговския...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Нов тип декларация при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна

Нов тип декларация при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна
03
2013

В сила от 01 март 2013 г. е нова декларация за преводи и плащания над 30 000 лв.

С ДВ., бр. 3 от 11.01.2013 г. е в сила нова Наредба № 28 за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Направихте ли годишното изравняване на здравно-осигурителните вноски?

Направихте ли годишното изравняване на здравно-осигурителните вноски?
03
2013

Какво трябва да направите при самоосигуряващо се лице – пенсионер, което получава доходи и от извънтрудова дейност?

Съгласно чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top