Архив март 2013

Направихте ли годишното изравняване на здравно-осигурителните вноски?

Направихте ли годишното изравняване на здравно-осигурителните вноски?
03
2013

Какво трябва да направите при самоосигуряващо се лице – пенсионер, което получава доходи и от извънтрудова дейност?

Съгласно чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Тарифите на Агенцията по вписванията поеха надолу

Тарифите на Агенцията по вписванията поеха надолу
03
2013

Министерски съвет взе решение за намаляването им

На заседание от миналата седмица Министерски съвет взе решение за промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър. Отпада таксата за вписване на консорциум. За него вече ще се прилагат...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Държавни и местни администрации в конкурс за иновативен проект

Държавни и местни администрации в конкурс за иновативен проект
03
2013

Наградата се връчва през ноември в Маастрихт

Институциите от публичния сектор на национално и местно ниво могат да се включат в третото издание на конкурса за Европейска награда на публичния сектор – „Креативни решения във времена на криза“. Проектните предложения и документите за...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Консултират бенефициенти – регионални и местни власти

Консултират бенефициенти – регионални и местни власти
03
2013

Основната консултантска помощ ще започне през юни

Бенефициенти, регионални и местни власти, които имат затруднения при изпълнението и управлението на инфраструктурни проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ и Оперативна програма „Околна среда“ ще могат да получат...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Go to top