Архив май 2013 | РААБЕ Експерт

Архив май 2013

Нови образци декларации и приложения за обезщетенията по КСО

Нови образци декларации и приложения за обезщетенията по КСО
05
2013

До 15 май се приемат и старите образци

С ДВ., бр. 33 са публикувани изменения в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Тези изменения доведоха до промени в следните образци декларации и приложения : Приложение № 2...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Освобождаваме се и за минали периоди за плащането на здравноосигурителни вноски

Освобождаваме се и за минали периоди за плащането на здравноосигурителни вноски
05
2013

Заявлението може да се подаде и след напускане на страната

Живеещите в чужбина български граждани вече могат да не плащат здравноосигурителните си вноски и за минали периоди. Това стана възможно с промяната на изискването заявлението до НАП да бъде подадено преди напускането на страната. Все пак, за да се...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Намаляваме професионалните болести и трудови злополуки с нова национална програма

Намаляваме професионалните болести и трудови злополуки с нова национална програма
05
2013

Документът беше приет от правителството миналата седмица

Годишната национална програма по безопасност и здраве при работа беше приета от правителството на заседание миналата седмица. Пълният текст на документа може да бъде открит на Портала за обществени консултации. Основна цел на програмата е да се...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

За бенефициенти на проекти с европейско финансиране

За бенефициенти на проекти с европейско финансиране
05
2013

От 1 април 2013 г. ПМС 55 е заменено с ПМС 69

В средата на март 2013 г. беше направена съществена промяна в реда за избор на изпълнители от лицата, които изпълняват проекти с европейско финансиране. Промяната засяга проекти, финансирани от структурните и Кохезионния фонд на ЕС, програмата „...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промени в упражняването на държавните права в търговските дружества

Промени в упражняването на държавните права в търговските дружества
05
2013

Решението беше взето в седмицата преди празниците

На заседание миналата седмица правителството прие постановление, с което въведе промени в Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Основно засегнати са дружествата с над 50%...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top