Архив октомври 2012 | РААБЕ Експерт

Архив октомври 2012

Пак промени в наредбата за касовите апарати

Пак промени в наредбата за касовите апарати
10
2012

Общественото обсъждане приключи на 16 октомври

Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства ще търпи нови промени. Причина за измененията са направените вече такива в Закона за данък върху добавената стойност. Мотивите за...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Финансовият отчет на предприятието за 2012 г.

Финансовият отчет на предприятието за 2012 г.
10
2012

24 основни теми при годишното приключване – с конкретни решения, осчетоводяване и документиране

С поредния откъснат лист от работния календар през настоящия период на годината всеки счетоводител и финансов мениджър започва да мисли за годишното приключване – една утвърдена практика и уж отработена през годините процедура. Бързият преглед върху...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Единното платежно нареждане е факт!

Единното платежно нареждане е факт!
10
2012

Поредност на погасяване на задълженията – екзотика по български

В последните няколко дни най-коментираната тема е естествено облагането на лихвите по депозитите и някакси незабелязано остава едно друго решение – това за единното платежно нареждане и за поредността на погасяване на публичните задължения. Дали ще...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Българските фирми вече търсят правата си в Съда на Европейския съюз

Българските фирми вече търсят правата си в Съда на Европейския съюз
10
2012

Решенията на институцията са задължителни в 27-те страни

Българските фирми все по-често започнаха да търсят правата си в Съда на Европейския съюз. Най-често случаите са свързани с обжалване на наложени им санкции във връзка с ДДС. От началото на годината има 4 решения по български казуси. Решенията на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Международни стандарти за финансово отчитане

Международни стандарти за финансово отчитане
10
2012

В сила от 01.01.2013 г.

В началото на м. октомври, 2012 г. ИДЕС проведе семинар с чуждестранно участие, на който се представиха и обсъждаха последните новости в областта на Международния стандарт за малки и средни предприятия, Международните стандарти за финансово отчитане...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top