Архив септември 2012 | РААБЕ Експерт

Архив септември 2012

Въвежда се срочна категоризация на хотелите

Въвежда се срочна категоризация на хотелите
09
2012

Какъв ще е срокът за категоризация на заведенията и средствата за подслон и настаняване?

Въвеждане на срочна категоризация на хотелите и заведенията предвижда законопроектът за туризма, който беше приет на първо четене от парламента. Проектът предлага въвеждане на срочност от пет години за удостоверението за категория за местата за...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Законови промени ще ограничат забавянето на плащания по търговски сделки

Законови промени ще ограничат забавянето на плащания по търговски сделки
09
2012

Предлаганите промени в Търговския закон въвеждат изискванията на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки

Целта на законодателните мерки е да се противодейства на наложилата се напоследък практика плащанията по търговски сделки между отделни предприятия или между предприятия и държавни органи да се извършват с голямо закъснение. Това оказва отрицателен...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Трудностите за счетоводителите започват

Трудностите за счетоводителите започват
09
2012

Обърнете внимание на законовите промени,извършени през лятото

Може би, докато лятото за Вас е било време за отдих и почивка, сте пропуснали някои от нормативните изменения! За да не останете неприятно изненадани, прилагаме този не много кратък списък: Кодекси Кодекс за социалното осигуряване Наказателен кодекс...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Промените в ЗДДС вече са известни

Промените в ЗДДС вече са известни
09
2012

До 28 септември могат да се изпращат становища по проекта за изменение на закона

Министерство на финансите вече качи на сайта си проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Част от тях е връщането на стария режим по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит при доставки на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Временните разлики вече са лесни

Временните разлики вече са лесни
09
2012

Временните разлики вече са лесни Постоянните и временните данъчни разлики – познати и непознати

Отчитането на данъчните разлики – оказва се, че това е труден за решаване казус, който и счетоводители, и управители предпочитат да си спестят и ако могат да го „заобиколят“. От къде идват проблемите – от разликата във времето между извършване на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top