Архив септември 2012 | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Архив септември 2012

Не живеете в България – не плащате здравно

Не живеете в България – не плащате здравно
09
2012

С декларация вече може да се спести плащане на здравни вноски за минало време

Подаването на декларация и заявление за напускане на страната до края на тази година ви гарантира освобождаване от неплатени здравни вноски , ако преди 31 декември 2011 г. сте живели в чужбина. За какво трябва да внимавате: Задължително се подава и...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Подобрява се конкуренто-способността на страната

Подобрява се конкуренто-способността на страната
09
2012

Подобряваме позицията си с 12 места

Правителството одобри доклад на министър-председателя относно предприемането на мерки за по-нататъшно подобряване на конкурентоспособността на българската икономика. Докладът е във връзка с Доклада на Световния икономически форум за глобалната...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Въвежда се срочна категоризация на хотелите

Въвежда се срочна категоризация на хотелите
09
2012

Какъв ще е срокът за категоризация на заведенията и средствата за подслон и настаняване?

Въвеждане на срочна категоризация на хотелите и заведенията предвижда законопроектът за туризма, който беше приет на първо четене от парламента. Проектът предлага въвеждане на срочност от пет години за удостоверението за категория за местата за...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Законови промени ще ограничат забавянето на плащания по търговски сделки

Законови промени ще ограничат забавянето на плащания по търговски сделки
09
2012

Предлаганите промени в Търговския закон въвеждат изискванията на Директива 2011/7/ЕС относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки

Целта на законодателните мерки е да се противодейства на наложилата се напоследък практика плащанията по търговски сделки между отделни предприятия или между предприятия и държавни органи да се извършват с голямо закъснение. Това оказва отрицателен...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top