Българските фирми вече търсят правата си в Съда на Европейския съюз | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Българските фирми вече търсят правата си в Съда на Европейския съюз

Българските фирми вече търсят правата си в Съда на Европейския съюз

Решенията на институцията са задължителни в 27-те страни

Българските фирми все по-често започнаха да търсят правата си в Съда на Европейския съюз. Най-често случаите са свързани с обжалване на наложени им санкции във връзка с ДДС. От началото на годината има 4 решения по български казуси.

Решенията на съда са най-висшата нормативна форма и са над европейските регламенти и директиви и нашето законодателство. По мнение на експерти познаването на решенията на СЕС (преди СЕО) е от голяма полза за данъчно задължените лица, тъй като те са по конкретни казуси, в които лесно дадена фирма може да разпознае собствения си случай, и освен това са задължителни за прилагане. Доброто им познаване води съответно и до по-добро познаване на правата, които лицата имат при прилагането на системата на ДДС.

Част от последните по-важни решения и свързаните с тях заключения във връзка с правото на данъчен кредит, корекциите по него, правата и задълженията на данъчно задължените лица при попадането им в измамни схеми и много други са събрани в най-новото издание „ДДС практика и решенията на СЕС“.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top