Данъци и счетоводство | РААБЕ Експерт

Данъци и счетоводство

Защо толкова често се променят в последно време Международните счетоводни стандарти?

Защо толкова често се променят в последно време Международните счетоводни стандарти?
05
2013

Последни изменения в МСФО с три нови Регламента

С Регламент 313/2013 МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети, МСФО 11 – Съвместни предприятия и МСФО 12 – Оповестяване на дялови участия в други предприятия вече имат нова редакция. Измененията предвиждат облекчение при предоставяне на коригираща...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Два нови формуляра с наредбата за Интрастат

Два нови формуляра с наредбата за Интрастат
04
2013

До края на април се очакват още 3

Интрастат операторите вече трябва да ползват два нови формуляра, свързани със системата. Изменена е и самата Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат, като промените в нея бяха обнародвани с ДВ № 28 от 19 март 2013 г. Освен новите...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

НАП успя да събере 160 милиона лева, но … чрез пренасочване

НАП успя да събере 160 милиона лева, но … чрез пренасочване
04
2013

Какво се случва във Вашата единна сметка?

Чрез автоматично разпределяне на постъпленията по единната сметка на задължените лица за първото тримесечие на 2013 г. са преразпределени 160 млн. лева от НАП. Доста сериозна сума! Тук идва и голямото НО !!! Какви задължения са покрити с тези...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Новият Правилник за прилагане на ЗДДС е вече факт

Новият Правилник за прилагане на ЗДДС е вече факт
03
2013

Основните промени са свързани с корекциите на данъка и документирането

Макар и с правителство в оставка успяхме да се сдобием с коригиран Правилник за прилагане на ЗДДС. Нормативният акт стана факт благодарение на извънредния 20-ти брой на Държавен вестник, а разпоредбите му се опитват да внесат малко яснота в...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Подаваме Годишни финансови отчети и в НАП

Подаваме Годишни финансови отчети и в НАП
03
2013

До 30 март ще работят изнесените работни места на Агенцията по вписванията

От началото на 2013 г. освен в Агенцията по вписванията и в 34 офиса на НАП в страната се подават годишни финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, които предприятията са длъжни да публикуват до 30 юни в Търговския...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top