Два нови формуляра с наредбата за Интрастат | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Два нови формуляра с наредбата за Интрастат

Два нови формуляра с наредбата за Интрастат

До края на април се очакват още 3

Интрастат операторите вече трябва да ползват два нови формуляра, свързани със системата. Изменена е и самата Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат, като промените в нея бяха обнародвани с ДВ № 28 от 19 март 2013 г.

Освен новите документи, промени има и в останалите формуляри и декларации, а до края на април се очаква да бъде реализирана още една нова функционалност и съответно да бъдат въведени още 3 нови документа. Двата нови формуляра са „Уведомление за пристигания и изпращания на партиди“ и „Искане за корекция на регистрационнен формуляр“. Според експерти скоро ще бъдат публикувани и методически указания по отношение на промените.

Част от промените в наредбата са продиктувани от приетия през лятото на 2012 г. нов Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top