Два нови формуляра с наредбата за Интрастат | РААБЕ Експерт

Два нови формуляра с наредбата за Интрастат

Два нови формуляра с наредбата за Интрастат

До края на април се очакват още 3

Интрастат операторите вече трябва да ползват два нови формуляра, свързани със системата. Изменена е и самата Наредба № Н-4 от 2007 г. за прилагане на система Интрастат, като промените в нея бяха обнародвани с ДВ № 28 от 19 март 2013 г.

Освен новите документи, промени има и в останалите формуляри и декларации, а до края на април се очаква да бъде реализирана още една нова функционалност и съответно да бъдат въведени още 3 нови документа. Двата нови формуляра са „Уведомление за пристигания и изпращания на партиди“ и „Искане за корекция на регистрационнен формуляр“. Според експерти скоро ще бъдат публикувани и методически указания по отношение на промените.

Част от промените в наредбата са продиктувани от приетия през лятото на 2012 г. нов Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top