Единни и в борбата с данъчните измами | РААБЕ Експерт

Единни и в борбата с данъчните измами

Единни и в борбата с данъчните измами

Увеличаване на приходите и…. данъчна справедливост

Борбата с данъчните измами и укриването на данъците се превърна и в европейски проблем. Нарастващите мащаби на това явление изискват бързи и навременни решения и общи усилия на страните от Европейския съюз. От една страна с цел увеличаване на данъчните приходи, а от друга – за справедливост между отделните данъчно задължени лица.

В тази връзка трябва да се подобри ефикасността на събиране на националните данъчни постъпления и да се засили трансграничното сътрудничество между данъчните администрации на отделните държави-членки. Като средство за подобряване на обмена на информация относно данъчни задължения се предлага данъчният идентификационен номер (TIN) да се приеме и като единен идентификатор.

В посока улесняване на плащането на данъците и гарантиране на тяхната събираемост работи и нашето Министерство на финансите и Националната агенция за приходите. Очакваме конкретните решения за 2013 г.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top