Единното платежно нареждане е факт!

Единното платежно нареждане е факт!

Поредност на погасяване на задълженията – екзотика по български

В последните няколко дни най-коментираната тема е естествено облагането на лихвите по депозитите и някакси незабелязано остава едно друго решение – това за единното платежно нареждане и за поредността на погасяване на публичните задължения.

Дали ще улесним така бизнеса и банките не знам, но се питам за автоматичното разпределение на постъпленията между данъци, осигуровки, такси, глоби, наказателни постановление и т. н. от най-старото (каквото и да значи това).

Предполагам, че може да останете много „приятно“ изненадани в началото на м. януари, по-точно някъде след 14-то число на месеца, когато вие „горди и щастливи“ си платите ДДС-то и решите да плащате осигуровки и заплати, че парите за ДДС са отишли за погасяване на старо задължение, дадено например за събиране на Агенцията за държавни вземания. Вие може би сте забравили, че имаше и такава Агенция, която после се вля в НАП, но какво се случи с досиетата, документите и делата и с натрупаните там задължения. Ако пък недай си боже ви предстои пенсиониране или излизане в болнични или майчинство – тогава нещата стават още по-неясни!

Така или иначе единното платежно вече е факт и задължително ще се прилага от 01.01.2013 г.
Надяваме се, че дотогава:

  • НАП и другите институции ще имат необходимата софтуерна и хардуерна готовност;
  • ще разполагат с екипи от компетентни и добре обучени специалисти в цялата страна;
  • изискванията за прилагане на единното платежно ще намерят и съответното отражение в други свързани закони и наредби – КСО, ЗДДФЛ, ДОПК, ЗЗО.

Осигурителен наръчник

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Go to top