Финансират електронното правителство с 13 млн. лв. | РААБЕ Експерт

Финансират електронното правителство с 13 млн. лв.

Финансират електронното правителство с 13 млн. лв.

Процедурата е по Оперативна програма Административен капацитет

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще получи 13 млн. лв. за надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителството. Процедурата е по ос „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление“ на Оперативна програма Административен капацитет.

Срокът за подаване на документите е 12 юли 2013. Минималният им праг трябва да е 250 хил. лв., а максимален такъв няма. Основна цел на процедурата е да се разшири капацитета на държавната администрация за междуведомствен обмен на информация. Това ще стане чрез публикуване на нови регистри за служебен достъп и чрез свързване на секторните информационни системи към публикуваните за служебен достъп регистри. Трябва да се разработи и система за „облак“ на Държавната администрация.

Към момента се предоставят вече онлайн над 2000 административни услуги.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top