Финансовият отчет на предприятието за 2012 г. | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Финансовият отчет на предприятието за 2012 г.

Финансовият отчет на предприятието за 2012 г.

24 основни теми при годишното приключване – с конкретни решения, осчетоводяване и документиране

С поредния откъснат лист от работния календар през настоящия период на годината всеки счетоводител и финансов мениджър започва да мисли за годишното приключване – една утвърдена практика и уж отработена през годините процедура. Бързият преглед върху основната нормативната уредба за преобладаващата част от българските предприятия – Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия само ще потвърди това, което вече знаем, че в нея от доста години няма съществени изменения.

И въпреки това всяко годишно приключване ни носи изненади!

В желанието си да представим добре (зле) фирмата, в която работим все по-малко внимание обръщаме на качеството на полезната информация в отчетите. Кой ще ползва информацията и за какво, как ще я представим, заявим и публикуваме в Търговския регистър , ще бъдат ли приложенията към отчета пълни и съдържателни, какви са отговорностите на съставители, заявителите и одиторите?

Затова ВСИЧКО за:

  • Реалните потребности от полезна информация
  • За достоверността на първичните счетоводни документи
  • За базата за изготвяне и представяне на финансовите отчети
  • За инвентаризацията, оценките, обезценките и временните разлики
  • За събитията след датата на баланса
  • За одитирането и одитните комитети
  • За съдържанието на отчетите,у справките и приложенията към тях в най-новото ни издание „Финансовият отчет на предприятието за 2012 г.  – поле за бизнес или носител на полезна информация“ с автор доц. д-р Христина Колева, регистриран одитор.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top