Имаме ли право на пенсия и как да я пресметнем? | РААБЕ Експерт

Имаме ли право на пенсия и как да я пресметнем?

Имаме ли право на пенсия и как да я пресметнем?

Всеки ще може сам да пресметне със специална услуга на НОИ

редвижда се сметките да се правят чрез електронна система, която трябва да влезе в употреба до края на годината. Това съобщи шефът на НОИ Бисер Петков.

Услугата ще може да се използва от всички граждани, притежаващи персонален идентификационен код, издаден от института. Специалната електронна система ще изчислява на базата на осигурителните ни доходи каква пенсия ще получаваме, след като излезем от активна трудова възраст.

Докато системата започне да функционира, можете да разберете всичко за документите за пенсиониране и правото на пенсия от изданието „Когато трябва да пенсионирате служител“.

В изданието ще намерите:

 • Производство по пенсиите за трудова дейност
 • Условия за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст
 • Начална дата на пенсията за осигурителен стаж и възраст
 • Пенсии за инвалидност
 • Начална дата на пенсиите за инвалидност
 • Казуси при определяне размера на пенсиите за трудова дейност
 • Заявление УП-1 и приложимите към него документи
 • Документи за установяване на осигурителен стаж и осигурителен доход - УП-2 и УП-3
 • Определяне на осигурителния стаж
 • Зачитане и изчисляване на осигурителния стаж на лицата, работещи по трудови или служебни правоотношения
 • Зачитане и изчисляване на осигурителен стаж на лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества
 • Зачитане и изчисляване на осигурителен стаж на лицата, които полагат труд без трудово правоотношение
 • Зачитане и изчисляване на осигурителен стаж на лицата, наети на работа без определено работно време, на които се заплаща според изработеното и на работещите надомно
 • Особености при посочване на осигурителния доход в образец УП-2
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top