Избират подизпълнители по нова опростена процедура | РААБЕ Експерт

Избират подизпълнители по нова опростена процедура

Избират подизпълнители по нова опростена процедура

Промяната е в ПМС 55 от 2007 г.

Вече имаме нов опростен подход за избор на подизпълнители от бенефициентите на европейски проекти. Промяната в ПМС 55 от 2007 г. беше направена от правителството в оставка и се изразява в това, че се въвежда възможността за избор на подизпълнители чрез провеждане на процедура за набиране на оферти – чрез публична покана.

При избора с публична покана имат право да подадат оферти всички заинтересовани лица. Благодарение на промяната кандидатите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще имат възможност да провеждат процедури за избор на изпълнител преди самото отпускане на финансиране. Кандидатите за финансиране и бенефициентите трябва да прилагат процедурата, когато размерът на безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на проекта и при наличие на едно от следните условия:

  1. когато предвидената стойност за строителство, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 60 000 лв.;
  2. когато предвидената стойност за доставки или услуги, в това число съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, е равна или по-висока от 20 000 лв.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top