Какво се случва с акцизите и БАЦИС? | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Какво се случва с акцизите и БАЦИС?

Какво се случва с акцизите и БАЦИС?

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, в Правилника за прилагането му и БАЦИС

Европейските изисквания и практика навлизат все повече и на територията на акцизите и митата. Те се отнасят както до съставянето, така и да изпращането, отчитането и съхраняването на данъчните и електронните акцизни документи. Вече се работи с регистриран електронен административен документ, на който митническите органи са определили уникален референтен код и регистриран електронен акцизен документ, с уникален контролен номер.

Особености има и при изискванията за анулиране на погрешно съставени РЕАДД. Това трябва да стане преди стоките да са напуснали данъчния склад, а искането за анулиране се извършва преди изтичане на 3 часа от подаването или от получаване на съобщение от митническите органи.

Данъчнозадължените лица трябва да осигуряват достъп до отчетната си документация и да оказват съдействие на митническите органи за извършване на проверки и ревизии.

Въведени са и специални правила за действие при възникване на така наречената „аварийна ситуация“.

Проблемите, които вече никак не са малко, при прилагането на ЗАДС, ППЗАДС и Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) ще бъдат обстойно изяснени и на нашия семинар на 20 юни 2013 г. с лектори Мария Пашова и Светла Генова, специалисти от АМ и Вие вече можете за заявите Вашето участие.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top