Какво се случва с акцизите и БАЦИС? | РААБЕ Експерт

Какво се случва с акцизите и БАЦИС?

Какво се случва с акцизите и БАЦИС?

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, в Правилника за прилагането му и БАЦИС

Европейските изисквания и практика навлизат все повече и на територията на акцизите и митата. Те се отнасят както до съставянето, така и да изпращането, отчитането и съхраняването на данъчните и електронните акцизни документи. Вече се работи с регистриран електронен административен документ, на който митническите органи са определили уникален референтен код и регистриран електронен акцизен документ, с уникален контролен номер.

Особености има и при изискванията за анулиране на погрешно съставени РЕАДД. Това трябва да стане преди стоките да са напуснали данъчния склад, а искането за анулиране се извършва преди изтичане на 3 часа от подаването или от получаване на съобщение от митническите органи.

Данъчнозадължените лица трябва да осигуряват достъп до отчетната си документация и да оказват съдействие на митническите органи за извършване на проверки и ревизии.

Въведени са и специални правила за действие при възникване на така наречената „аварийна ситуация“.

Проблемите, които вече никак не са малко, при прилагането на ЗАДС, ППЗАДС и Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) ще бъдат обстойно изяснени и на нашия семинар на 20 юни 2013 г. с лектори Мария Пашова и Светла Генова, специалисти от АМ и Вие вече можете за заявите Вашето участие.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top