Консултират бенефициенти – регионални и местни власти | РААБЕ Експерт

Консултират бенефициенти – регионални и местни власти

Консултират бенефициенти – регионални и местни власти

Основната консултантска помощ ще започне през юни

Бенефициенти, регионални и местни власти, които имат затруднения при изпълнението и управлението на инфраструктурни проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие“ и Оперативна програма „Околна среда“ ще могат да получат краткосрочно техническо, правно, финансово и административно консултиране.  Първият срок за кандидатстване изтече на 22 март.

Основната част от консултантската помощ обаче ще  започне през юни, когато ще бъде изпратена и покана до общините. Всички постъпили заявления ще бъдат оценявани два пъти месечно според „Критерии и методика за избор на казуси на бенефициенти, изпълняващи инфраструктурни проекти“. Критериите са утвърдени от министъра по управление на средствата от Европейски съюз.

Всички заявления трябва да бъдат подадени задължително по електронен път. Заявления на хартия няма да бъдат приемани. В полето „Subject“ трябва да се посочва номерът на проекта, за който се изисква помощта.

Безвъзмездната консултантска помощ от мобилно експертно звено се предоставя в рамките на проект „Създаване на мобилно експертно звено за подкрепа на местните и регионалните администрации при изпълнението и управлението на проекти, финансирани от СКФ“.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top