Магистрати и съдебни служители подобряват квалификацията си | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Магистрати и съдебни служители подобряват квалификацията си

Магистрати и съдебни служители подобряват квалификацията си

Проектните предложения се подават до 17 юни

Висшия съдебен съвет и Върховния административен съд ще могат да повишават квалификацията на своите магистрати и служители чрез нова процедура по Оперативна програма „Административен капацитет“. Безвъзмездната финансова помощ по процедурата „Компетентна съдебна система и ефективно управление на човешките ресурси“ е в размер на 650 хил. лв.

Минималният размер за бюджет на отделните проекти е 100 хил. лв., като максимален праг няма. Няма изискване за съфинансиране на проекта от кандидатите. Ако бюджетът на проектните предложения не достигне минималния допустим праг от 100 000 лв., те ще отпаднат от по-нататъшно разглеждане.

Проектните предложения трябва да се подадат до 17 юни, а след одобряването им да бъдат изпълнени в рамките на 12 месеца.

Чрез процедурата могат да бъдат финансирани само обучения, които не са задължителни по смисъла на закона и за които не са предвидени средства от националния бюджет.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top