Международни стандарти за финансово отчитане | РААБЕ Експерт

Международни стандарти за финансово отчитане

Международни стандарти за финансово отчитане

В сила от 01.01.2013 г.

В началото на м. октомври, 2012 г. ИДЕС проведе семинар с чуждестранно участие, на който се представиха и обсъждаха последните новости в областта на Международния стандарт за малки и средни предприятия, Международните стандарти за финансово отчитане и Международните образователни стандарти за професионални счетоводители.

Дотолкова, доколкото Международният стандарт за малки и средни предприятия и Международните образователни стандарти за професионални счетоводители са още в етап на обсъждане и доразработване, ви предлагаме по-ясните и конкретни изисквания при Международните стандарти за финансово отчитане:

МСФО/МСС

Наименование

В сила от:

МСС 1

Представяне на финансовите отчети (Преработени изисквания за представяне на друг всеобхватен доход)

01.07.2012 г.

МСС 19

Доходи на нети лица (Доходи след напускане)

01.01.2013 г.

МСФО 1

Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане

01.01.2013 г.

МСФО 9

Финансови инструменти

01.01.2015 г.

МСФО 10

Консолидирани финансови отчети

01.01.2013 г.

МСФО 11

Съвместни споразумения

01.01.2013 г.

МСФО 12

Оповестявания на участия в други предприятия

01.01.2013 г.

МСФО 13

Оценяване по справедлива стойност

01.01.2013 г.

Очаквайте повече професионален авторски коментар в нашето специализирано издание под ръководството на проф. Стоян Дурин – „Практически наръчник по Международни стандарти за финансово отчитане“ .

С указ № 332 на Президента на РБ, ДВ., бр. 78 от 12.10.2012 г. проф. Дурин е награден с медал „За заслуга“ за значителния му принос в областта на счетоводството и независимия финансов одит и във връзка с неговата 75 годишнина. Поздравления и благодарности за дългогодишната съвместна дейност!

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top