Намалява се срокът за отпускане на пенсиите в действителен размер | РААБЕ Експерт

Намалява се срокът за отпускане на пенсиите в действителен размер

Намалява се срокът за отпускане на пенсиите в действителен размер

НОИ подобрява качеството на извършваните от него услуги

С ДВ. бр. 33 от 5 април 2013 г. са публикувани изменения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. От 5 на 4 месеца от датата на подаване на заявлението е намален срокът за определяне на пенсиите в действителен размер. Така се намаляват и сроковете за отстраняване на констатирани неизправности в подадените документи – от три на два за документи по българското законодателство и от шест на четири по международен договор.

Отменено е и съществуващото ограничение за еднократно преизчисляване на пенсията в рамките на една календарна година за придобит след пенсионирането осигурителен стаж.

При недоказан или липсващ осигурителен стаж за времето след 31.12.2006 г. вече могат да се използват и данните от Персоналния регистър на осигурените лица.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top