НАП и Агенция Митници с общи мерки за подобряване на събираемостта на данъци, осигуровки, акцизи и мита и оптимизиране на работата на агенциите | РААБЕ Експерт

НАП и Агенция Митници с общи мерки за подобряване на събираемостта на данъци, осигуровки, акцизи и мита и оптимизиране на работата на агенциите

НАП и Агенция Митници с общи мерки за подобряване на събираемостта на данъци, осигуровки, акцизи и мита и оптимизиране на работата на агенциите

Бърз анализ изисква сериозни организационни и законодателни промени

Според отчета на Министерство на финансите и НАП към 31.07.2013 г. се отчита недостиг от постъпления от данъци в държавната хазна в размер около 500 млн. лв., а в същото време и бизнес, и физически лица се оплакват от сериозната административна тежест.

В тази връзка са и набелязаните мерки, които могат да се обединят в две групи:

  •  за единната сметка;
  •  за намаляване на административната тежест.

Относно обслужването на единната сметка се обмисля въвеждане на нова електронна услуга на НАП за автоматично предоставяне на информация по електронен път на лицата за настъпили промени в данъчно-осигурителната им сметка.

За да се намали обемът на документацията, която НАП и АМ изискват при ревизии, ще се разчита на това, с което разполагат като документи двете агенции във фирмените досиета.

Работи се и в посока улеснен достъп на държавни органи до информационните системи на НАП при удостоверяване на наличие или липса на публични задължения.

Предвижда се да стартира проект по унифициране на декларирането на задължителните осигурителни вноски.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top