НАП с две нови указания | РААБЕ Експерт

НАП с две нови указания

НАП с две нови указания

Агенцията отрази съдебната практика на Съда на ЕС

В последната седмица на юни Националната агенция за приходите публикува две нови указания. Едното е за правото на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил, а другото за ограничаването на правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка. И в двете указания са отразени голям брой решения на Съда на ЕС, включително и по български дела.

По отношение на казусите с липса на доставка и ограниченията за правото на данъчен кредит в този случай са посочени делата: С-80/11 и С-142/11 – Mahageben kft &Peter David, С-324/11 – Gabor Toth, С-324/11 „Боник“ ЕООД, С-624/11 „Строй транс“ ЕООД, С-643/11 „ЛВК-56“ ЕООД. В тях са разяснени условията, при които правото на приспадане на данъчен кредит може да бъде ограничено в случаите на липса на доставка между издателя и получателя по съответните издадени фактури. В част от случаите разпоредбите на тези решения не допускат националната практика.

Едно от интересните решения, които могат да се погледнат по отношение на лизинга или отдаването под наем на лек автомобил, е Решението по дело С-118/11 „Еон Асет Мениджмънт“ ООД.

Припомняме, че решенията на Съда на ЕС са най-висшата нормативна форма и българските данъкоплатци могат да се позовават на тях.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top