Нови насоки за ИПГВР | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Нови насоки за ИПГВР

Нови насоки за ИПГВР

Срокът за внасяне е 31 юли

На страницата на Оперативна програма „Регионално развитие“ вече могат да бъдат открити указания за необходимата документация във връзка с изпълнението на схема за безвъзмездна финансова помощ по проект за „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)“.

Според указанията на втория етап от одобрението и оценката на плановете трябва да бъде внесена единствено документацията от точка 1.4 „Структура и съдържание на ИПТВР“ на Методическите насоки за разработване на ИПГВР, която не е предоставена при етапа на одобряване на зони. Срокът за внасяне на тази документация е 31 юли. Тя може да бъде представена с препоръчана поща, с куриер или на ръка. Цялата документация се предоставя на хартиен и електронен носител.

Всички части на ИПГВР трябва да бъдат одобрени с решение на съответния Общински съвет, като това решение също трябва да бъде приложено към документацията.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top