Новият Закон за туризма | РААБЕ Експерт

Новият Закон за туризма

Новият Закон за туризма

Новите изисквания вече са в сила

Новите изисквания вече са в сила

Този набързо гласуван и набързо обнародван закон урежда отношения, свързани с:

  1. управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти;
  2. туристическото райониране на страната, туристическите райони, създаването, устройството, организацията и дейността на организациите за тяхното управление;
  3. правомощията на държавните органи, териториалните органи на изпълнителната власт, организациите за управление на туристическите райони и туристическите сдружения по формиране и провеждане на политика за устойчиво развитие на туризма.

На какво трябва да обърнете внимание?
Едно от нещата, с които задължително ще трябва да се запознаете са сроковете за подновяване на категоризацията на туристическите обекти, които са:

  1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. - през 2014 г.;
  2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. - през 2015 г.;
  3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. - през 2016 г.;
  4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. - през 2017 г.;
  5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. - през 2018 г.;
  6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. - през 2019 г.

 

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top