Новото в социалното осигуряване на съпрузите на лицата, упражняващи свободни професии и регистрирани земеделски/тютюнопроизводители | РААБЕ Експерт

Новото в социалното осигуряване на съпрузите на лицата, упражняващи свободни професии и регистрирани земеделски/тютюнопроизводители

Новото в социалното осигуряване на съпрузите на лицата, упражняващи свободни професии и регистрирани земеделски/тютюнопроизводители

Разпоредбата влиза в сила от 1-ви август 2012 г.

С нея се въвеждат принципите на Директива 2010/41/ЕС за равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица.

Новата разпоредба въвежда в Кодекса за социално осигуряване право на съпрузите на лицата:

  • регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност;
  • регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители;

когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях дейност, да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени или морски лица.

Размер на осигурителните вноски:

  • Осигурителните вноски на съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
  • Осигурителните вноски на съпрузите на лицата, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители се дължат върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Повече информация: Осигурителен наръчник

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top