Облекчават процедурата по Наредба № Н-9 | РААБЕ Експерт

Облекчават процедурата по Наредба № Н-9

Облекчават процедурата по Наредба № Н-9

Измененията трябва да влязат в сила от 01 юли

На сайта на Министерство на финансите е качен проект за изменение на Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността. Ако промените бъдат приети, те ще влезнат в сила от 01 юли тази година.

Целта на измененията е да се облекчи процедурата по възстановяване на ДДС. Според проекта решенията за възстановяване ще бъдат връчвани вече по електронен път на данъчно задължените лица, установени в друга страна от Общността. В момента действащият механизъм изисква решенията да се изпращат от българската приходна администрация на приходната администрация, където е установено лицето, и чак след това чуждата администрация да ги препредава на икономическия субект. Промяната в нормативния акт ще засегне единствено чуждестранните юридически лица, които закупуват стоки и услуги на територията на България.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top