Облекчават процедурата по Наредба № Н-9 | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Облекчават процедурата по Наредба № Н-9

Облекчават процедурата по Наредба № Н-9

Измененията трябва да влязат в сила от 01 юли

На сайта на Министерство на финансите е качен проект за изменение на Наредба № Н-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка на Общността. Ако промените бъдат приети, те ще влезнат в сила от 01 юли тази година.

Целта на измененията е да се облекчи процедурата по възстановяване на ДДС. Според проекта решенията за възстановяване ще бъдат връчвани вече по електронен път на данъчно задължените лица, установени в друга страна от Общността. В момента действащият механизъм изисква решенията да се изпращат от българската приходна администрация на приходната администрация, където е установено лицето, и чак след това чуждата администрация да ги препредава на икономическия субект. Промяната в нормативния акт ще засегне единствено чуждестранните юридически лица, които закупуват стоки и услуги на територията на България.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top