Обществените поръчки отново са актуални | РААБЕ Експерт

Обществените поръчки отново са актуални

Обществените поръчки отново са актуални

Какви промени се предвиждат в подготовката и обжалването на поръчките

обжалването на поръчките

След промените в ДВ., бр. 82 от 26-ти октомври, с които се определи разходите, свързани с дейността на комисията, да са за сметка на възложителя и за участие в работата на комисията членовете й да получават определено със заповедта за назначаване на комисията възнаграждение, освен ако в закон е предвидено друго, се подготвят нови. Предлаганите промените са свързани със:

  • компютъризиране на избора на изпълнител и заместване на субективното решение на изпълнител с техническо;
  • въвеждане на обезпечения при обжалване на обществени поръчки.

Компютър вместо човек ще посочва вече кой изпълнител трябва да бъде избран

Предвижда се създаването специална глава в Закона за обществените поръчки за провеждането на електронни конкурси, към каквито трябва да премине постепенно администрацията. Идеята е чрез онлайн поръчките да се замести субективното решение с техническо, за да се елиминира субективният фактор. Ще се въведе специален софтуер, а в онлайн регистър ще трябва да се впишат всички възложители на поръчки в държавата, както и възможните изпълнители, които отговарят на зададените изисквания за определена сфера. Фирмите в своеобразния публичен каталог ще трябва да посочат онлайн цените за предлаганите от тях стоки и услуги, които няма да имат право да променят в продължение на 6 месеца.

50 000 лева депозит за обжалване на европоръчка

При обжалване на поръчка по проект, финансиран с еврофондове, фирмите да внасят депозит от 50 хил. лв. Това предвижда предложение за промяна на Закона за обществените поръчки, внесено от Министерския съвет за становище от Комисията за защита на конкуренцията. Липсата на обезпечение ще е основание КЗК да откаже да образува производство по жалбата.

Процедури по обществени поръчки в България и ЕС – лесно изпълнимо и изгодно + CD

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top