Обществените поръчки отново са актуални | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Обществените поръчки отново са актуални

Обществените поръчки отново са актуални

Какви промени се предвиждат в подготовката и обжалването на поръчките

обжалването на поръчките

След промените в ДВ., бр. 82 от 26-ти октомври, с които се определи разходите, свързани с дейността на комисията, да са за сметка на възложителя и за участие в работата на комисията членовете й да получават определено със заповедта за назначаване на комисията възнаграждение, освен ако в закон е предвидено друго, се подготвят нови. Предлаганите промените са свързани със:

  • компютъризиране на избора на изпълнител и заместване на субективното решение на изпълнител с техническо;
  • въвеждане на обезпечения при обжалване на обществени поръчки.

Компютър вместо човек ще посочва вече кой изпълнител трябва да бъде избран

Предвижда се създаването специална глава в Закона за обществените поръчки за провеждането на електронни конкурси, към каквито трябва да премине постепенно администрацията. Идеята е чрез онлайн поръчките да се замести субективното решение с техническо, за да се елиминира субективният фактор. Ще се въведе специален софтуер, а в онлайн регистър ще трябва да се впишат всички възложители на поръчки в държавата, както и възможните изпълнители, които отговарят на зададените изисквания за определена сфера. Фирмите в своеобразния публичен каталог ще трябва да посочат онлайн цените за предлаганите от тях стоки и услуги, които няма да имат право да променят в продължение на 6 месеца.

50 000 лева депозит за обжалване на европоръчка

При обжалване на поръчка по проект, финансиран с еврофондове, фирмите да внасят депозит от 50 хил. лв. Това предвижда предложение за промяна на Закона за обществените поръчки, внесено от Министерския съвет за становище от Комисията за защита на конкуренцията. Липсата на обезпечение ще е основание КЗК да откаже да образува производство по жалбата.

Процедури по обществени поръчки в България и ЕС – лесно изпълнимо и изгодно + CD

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top