Общините с още 2,5 млн. лв. по ОПАК | РААБЕ Експерт

Общините с още 2,5 млн. лв. по ОПАК

Общините с още 2,5 млн. лв. по ОПАК

Крайният срок за кандидатстване е 10 април

Общинските администрации ще могат да кандидатстват за още 2,5 млн. лв. по Оперативна програма „Административен капацитет“. По процедурата ще бъдат финансирани проекти за въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол за изпълнението на общински политики.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 10 април. Проектите ще трябва да се изпълнят в рамките на девет месеца, като стойността им трябва да е между 20 хил. лв. и 80 хил. лв.

Новата процедура е част от приоритетна ос „Добро управление“, подприоритет „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“. Ако по нея кандидатстват голям брой качествени проекти, може да бъде увеличен бюджетът й.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top