Очакваме нова СИДДО с Швейцария | РААБЕ Експерт

Очакваме нова СИДДО с Швейцария

Очакваме нова СИДДО с Швейцария

Проектът беше одобрен от правителството

Проект за нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Швейцария беше одобрен от правителството. Причина за подмяната на документа са най-вече неактуалните икономически постановки и липсата на клауза за обмен на информация.

Във всички останали документи страна, по които е България, има клауза за обмен на информация. В новата спогодба е предвидено включването на такава, включително и за информация, представляваща банкова тайна. Основната цел на клаузата е повишаването на ефективността при борбата с прането на пари, данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.

В момента между двете държави действа спогодба, която е подписана през 1991 г.

Цялостна информация за действащите към момента спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и правилното им прилагане ще откриете в Практически наръчник „Международно данъчно облагане и осигуряване“.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top