Одобрена е нова Директива за счетоводните отчети и нови критерии за определяне на типа предприятие | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Одобрена е нова Директива за счетоводните отчети и нови критерии за определяне на типа предприятие

Одобрена е нова Директива за счетоводните отчети и нови критерии за определяне на типа предприятие

За по-добра съпоставимост в отчитането и при малките предприятия

Новата Директива за счетоводните отчети вече е факт, считано от 12 юни 2013 г. Тези нововъведения са насочени в две посоки:

  • снижаване на административната тежест за малките предприятия; и
  • обезпечаване на по-добра съпоставимост между счетоводните отчети в рамките на Европейския съюз.

В срок от две години страните членки на ЕС трябва да преструктурират законовите и административните си норми по изискванията на новата Директива.
Ето и новите критерии при определяне на типа предприятие за целите на счетоводството и одита:

  • микро предприятие – е предприятие със сума на актива до 350 000 евро, приходи до 700 000 евро, средно списъчен брой на наетият персонал за отчетен период – до 10 души;
  • малко предприятие – сума на активите до 4 000 000 евро, приходи до 8 000 000 евро, средно списъчен брой нает персонал за година – до 50 души;
  • средно предприятие – сума на активите до 20 000 000 евро, приходи до 40 000 000 евро, среден списъчен брой персонал за отчетен период – година – до 250 човека.
  • крупно предприятие – активите, приходите и средният брой персонал да надвишават съответните показатели за средно предприятие.

Сега остава нашето Министерство на финансите да реагира и да се съобрази с новите изисквания, защото много малка част от нашите предприятия ще отговарят на тези европейски критерии.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top