ОПАК дава още 1 млн. лв. на общините | РААБЕ Експерт

ОПАК дава още 1 млн. лв. на общините

ОПАК дава още 1 млн. лв. на общините

Средствата ще са за ефективност и избягване на дублиращи се функции

  1. Оперативна програма „Административен капацитет“ даде старт на нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. От средствата по нея ще могат да се възползват общинските администрации.
    Процедурата е част от приоритетна ос „Добро управление“ и подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация“. Общата стойност да процедурата е 1 млн. лв., като минималният праг за проектите е 20 хил. лв., а максималният – 90 хил. лв.
    Сред допустимите дейности за финансиране са: функционални анализи; разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи; дейности за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност; дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура; дейности за мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалните анализи и др. Целта на процедурата е да се повиши ефективността и да се избегнат дублиращите се функции в общините.

  2. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 29 март. Самите проекти трябва да бъдат реализирани в рамките на една година.

 

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top