ОПАК дава още 1 млн. лв. на общините | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

ОПАК дава още 1 млн. лв. на общините

ОПАК дава още 1 млн. лв. на общините

Средствата ще са за ефективност и избягване на дублиращи се функции

  1. Оперативна програма „Административен капацитет“ даде старт на нова процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. От средствата по нея ще могат да се възползват общинските администрации.
    Процедурата е част от приоритетна ос „Добро управление“ и подприоритет „Ефективна структура на държавната администрация“. Общата стойност да процедурата е 1 млн. лв., като минималният праг за проектите е 20 хил. лв., а максималният – 90 хил. лв.
    Сред допустимите дейности за финансиране са: функционални анализи; разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи; дейности за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност; дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административна структура; дейности за мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалните анализи и др. Целта на процедурата е да се повиши ефективността и да се избегнат дублиращите се функции в общините.

  2. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 29 март. Самите проекти трябва да бъдат реализирани в рамките на една година.

 

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top