Още улеснения по система „Интрастат“ от НАП | РААБЕ Експерт

Още улеснения по система „Интрастат“ от НАП

Още улеснения по система „Интрастат“ от НАП

Новата възможност е от миналата седмица

В информационна система „Интрастат“ са добавени още няколко нови документа, които операторите ще могат да подават онлайн. Новата функционалност беше обявена от агенцията в началото на миналата седмица.

Общо новите документа са 5. Те могат да се подават от функционалността „Модул Събиращ Орган“. Благодарение на новата функция ще можем да подаваме онлайн следните документи:
• Искане за прилагане на процедура за опростено деклариране на резервни части по система Интрастат;
• Искане за корекция на регистрационен формуляр на Интрастат оператор;
•У ведомление за пристигания и изпращания на партиди по система Интрастат;
• Искане за прилагане на процедурата за опростено деклариране на компонентни части за промишлено предприятие по система Интрастат;
• Искане за дерегистрация по система Интрастат.

В началото на април месец беше публикувана и нова версия на офлайн приложението МИО за изготвяне на Интрастат декларации. Новата версия дава възможност да се декларира количество по допълнителна мярка с дробна част. Ако нямате необходимост от подобно деклариране, можете да продължите да използвате предишните версии.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top