Пак промени в наредбата за касовите апарати | РААБЕ Експерт

Пак промени в наредбата за касовите апарати

Пак промени в наредбата за касовите апарати

Общественото обсъждане приключи на 16 октомври

Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства ще търпи нови промени. Причина за измененията са направените вече такива в Закона за данък върху добавената стойност. Мотивите за измененията, както и самите те, бяха качени на сайта на Министерство на финансите за обществено обсъждане.

Част от бъдещите изменения са свързани с данъчно задължените лица, които извършват зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива и трябва да регистрират и отчитат зареждането чрез фискално устройство. Според предвидените изменения регистрирането на количествата ще може да се прави по два начина. При единия лицата ще могат да отчитат зарежданията по общия ред на наредбата чрез съществуващите към настоящия момент електронни системи с фискална памет. Вторият начин ще е чрез електронна система с фискална памет за зареждания, които регистрират и отчитат заредени количества горива, без издаване на фискална касова бележка на хартиен носител.

Сред промените са включени са регистриране и отчитане на автомобилни превози.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top