Право и мениджмънт | РААБЕ Експерт

Право и мениджмънт

За бенефициенти на проекти с европейско финансиране

За бенефициенти на проекти с европейско финансиране
05
2013

От 1 април 2013 г. ПМС 55 е заменено с ПМС 69

В средата на март 2013 г. беше направена съществена промяна в реда за избор на изпълнители от лицата, които изпълняват проекти с европейско финансиране. Промяната засяга проекти, финансирани от структурните и Кохезионния фонд на ЕС, програмата „...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Разместването на почивните дни за изборите не се отразява на трудовия календар

Разместването на почивните дни за изборите не се отразява на трудовия календар
04
2013

През м. май ще работим само 19 дни

С Решение № 192 на МС от 21.03.2013 г. за изменение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. се обявява 2 май (четвъртък) за почивен ден, а 18 май (събота) за работен ден. И така за целия месец май...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Новият Закон за туризма

Новият Закон за туризма
04
2013

Новите изисквания вече са в сила

Новите изисквания вече са в сила Този набързо гласуван и набързо обнародван закон урежда отношения, свързани с: управлението, регулирането и контрола върху туристическите дейности, услуги и обекти; туристическото райониране на страната,...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Определянето на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ вече ще става по ново постановление

Определянето на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ вече ще става по ново постановление
04
2013
Постановление № 69 на МС от 11.03.2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Тарифите на Агенцията по вписванията поеха надолу

Тарифите на Агенцията по вписванията поеха надолу
03
2013

Министерски съвет взе решение за намаляването им

На заседание от миналата седмица Министерски съвет взе решение за промяна в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията по Закона за търговския регистър. Отпада таксата за вписване на консорциум. За него вече ще се прилагат...
Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top