Приключи обсъждането на базисния модел за комплексно административно обслужване | РААБЕ Експерт

Приключи обсъждането на базисния модел за комплексно административно обслужване

Приключи обсъждането на базисния модел за комплексно административно обслужване

Документът беше публикуван на страницата на Портала за обществени консултации

На 28 май приключи срокът, в който всички заинтересовани лица можеха да изкажат мнението си по отношение на базисния модел на комплексно административно обслужване. Документът беше качен на страницата на 14 май 2013 г.

Документът има цел да допълни и надгради Базисния модел за административно обслужване на принципа на „едно гише“, който е от 2002 г. В новия модел специално внимание е обърнато на предоставянето на повече канали за достъп до административни услуги, възможностите те да бъдат съвместени, както и да бъдат внедрени нови такива услуги. Основна предпоставка в новия модел е да се спести необходимостта гражданите и бизнесът да предоставят информация или доказателства, които са вече налични в администрацията. Последното ще се счита за изпълнено независимо от това, в каква форма се поддържат – на електронен или на хартиен носител.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top