Приключи първи етап от разработване на типова тръжна документация в сектор „Транспорт“ | РААБЕ Експерт

Приключи първи етап от разработване на типова тръжна документация в сектор „Транспорт“

Приключи първи етап от разработване на типова тръжна документация в сектор „Транспорт“

Проектът се очаква да приключи в средата на април

Приключи първият етап от разработването на типови тръжни документи в сектор „Транспорт“.  Вече са разработени проектни варианти на технически задания за строителство и строителен надзор на железопътна инфраструктура, автомагистрали и пътища. Документацията е представена за съгласуване на всички заинтересовани страни – министерства, браншови организации, Асоциацията на българските банки.

Проектът трябва да приключи до средата на месец април. Към документацията трябва да бъдат разработени още: методологии и насоки за определяне на критериите за подбор и възлагане на конвенционални проекти в областта на пътната и железопътната инфраструктура (съответно за строителство и надзор), рамкови насоки за избор на най-подходящата стратегия за възлагане на обществени поръчки (и) за конвенционалните пътни и железопътни инфраструктурни проекти (отделно за пътните и железопътните договори за строителство) и рамковите насоки за избор на най-подходящата стратегия за възлагане на обществени поръчки (и) за големи съоръжения (например дълги тунели; дълги мостове), както и за определяне на критериите за подбор и за възлагане на тези специални съоръжения (поръчки за строителство).

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top