Прилагаме нови разпоредби за социална сигурност със Сърбия | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Прилагаме нови разпоредби за социална сигурност със Сърбия

Прилагаме нови разпоредби за социална сигурност със Сърбия

Новата спогодба прекратява действието на старата конвенция

От есента България ще прилага нова спогодба за социална сигурност с Република Сърбия. Законът за нейното ратифициране беше публикуван в брой 54 на Държавен вестник от 17 юли. Спогодбата влиза в сила от първия ден на втория месец, следващ месеца, в който са разменени ратификационните документи.

С влизането си в сила новата спогодба ще отмени и действието на Конвенцията по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия, сключена на 18 декември 1957 г. в Белград.

Обезщетенията, които са част от спогодбата за българската страна, са: за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване; за медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване; за държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, старост, инвалидност, трудова злополука, професионална болест, безработица, смърт и за семейните помощи за деца. За сръбската страна новият нормативен акт покрива обезщетенията за: здравно осигуряване и здравна помощ, майчинство, пенсионно и инвалидно осигуряване, трудови злополуки и професионалните болести, безработица, детски добавки.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top