Прилагаме нови разпоредби за социална сигурност със Сърбия | РААБЕ Експерт

Прилагаме нови разпоредби за социална сигурност със Сърбия

Прилагаме нови разпоредби за социална сигурност със Сърбия

Новата спогодба прекратява действието на старата конвенция

От есента България ще прилага нова спогодба за социална сигурност с Република Сърбия. Законът за нейното ратифициране беше публикуван в брой 54 на Държавен вестник от 17 юли. Спогодбата влиза в сила от първия ден на втория месец, следващ месеца, в който са разменени ратификационните документи.

С влизането си в сила новата спогодба ще отмени и действието на Конвенцията по социалното осигуряване между Народна република България и Федеративна народна република Югославия, сключена на 18 декември 1957 г. в Белград.

Обезщетенията, които са част от спогодбата за българската страна, са: за медицинските услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване; за медицинската помощ в обхвата на задължителното здравно осигуряване; за държавното обществено осигуряване за временна неработоспособност, майчинство, старост, инвалидност, трудова злополука, професионална болест, безработица, смърт и за семейните помощи за деца. За сръбската страна новият нормативен акт покрива обезщетенията за: здравно осигуряване и здравна помощ, майчинство, пенсионно и инвалидно осигуряване, трудови злополуки и професионалните болести, безработица, детски добавки.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top