Прилагаме Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социалната сигурност вече и към Швейцария | РААБЕ Експерт

Прилагаме Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социалната сигурност вече и към Швейцария

Прилагаме Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социалната сигурност вече и към Швейцария

Новите разпоредби се спазват от всички държави-членки на ЕС

Двата основни регламента за координация на системите за социална сигурност на Европейския съюз – Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, вече се прилагат и по отношения на Конфедерация Швейцария. Промяната е в сила от 01 април, след като на 31 март беше прието Решение №1/2012 на Съвместния комитет ЕС–Швейцария.

С решението беше актуализирано Приложение II „Координация на системите за социална сигурност“ към Споразумението между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора.

Разпоредбите на двата регламента ще се използват при определянето на приложимото законодателство по отношение на гражданите. До 01 април към Швейцария се прилагаха Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72. Разпоредбите на тези два нормативни акта остават в сила по отношение на Норвегия, Лихтенщайн и Исландия.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top