Промените в ЗДДС вече са известни | РААБЕ Експерт

Промените в ЗДДС вече са известни

Промените в ЗДДС вече са известни

До 28 септември могат да се изпращат становища по проекта за изменение на закона

Министерство на финансите вече качи на сайта си проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Част от тях е връщането на стария режим по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит при доставки на мотоциклети и леки автомобили.

Промяната е във връзка с писмо на Европейската комисия и ако бъде приета, ще възстанови действащите до присъединяването ни към ЕС разпоредби.

Друго важно изменение се предвижда в правилата за фактуриране да доставките. Основна цел на тази промяна е ясно да се разграничи държавата членка, чиито правила на фактуриране се прилагат.

Проектът предвижда промяна и на срока за подаване на опис за наличните активи към датата на регистрация. Новият срок ще бъде удължен от 7 на 45 дни.

 

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top