Промените в ЗДДС вече са известни | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Промените в ЗДДС вече са известни

Промените в ЗДДС вече са известни

До 28 септември могат да се изпращат становища по проекта за изменение на закона

Министерство на финансите вече качи на сайта си проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Част от тях е връщането на стария режим по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит при доставки на мотоциклети и леки автомобили.

Промяната е във връзка с писмо на Европейската комисия и ако бъде приета, ще възстанови действащите до присъединяването ни към ЕС разпоредби.

Друго важно изменение се предвижда в правилата за фактуриране да доставките. Основна цел на тази промяна е ясно да се разграничи държавата членка, чиито правила на фактуриране се прилагат.

Проектът предвижда промяна и на срока за подаване на опис за наличните активи към датата на регистрация. Новият срок ще бъде удължен от 7 на 45 дни.

 

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top