Разшириха обхвата на ПМС 59/ 2011 г. | РААБЕ Експерт

Разшириха обхвата на ПМС 59/ 2011 г.

Разшириха обхвата на ПМС 59/ 2011 г.

Промените в него ще се прилагат и за общините с проекти по мярка 313 на ПРСР

Министерски съвет одобри разширяването на обхвата на действие на ПМД 59/ 2011 г. След промените в постановлението, което определя условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони, такива заеми ще могат да получават и общините с одобрен проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“.

Безлихвените заеми ще се предоставят вече до 30 ноември, а не както беше до сега до 7 декември. Действителното възстановяване на безлихвените заеми ще става не по-късно от 15 декември на съответната бюджетна година. Срокът е съкратен, за да се постигне по-голяма сигурност и предвидимост при изпълнението на държавния бюджет.

Основна причина за промяната е обстоятелството, че общините, които получават безвъзмездна финансова помощ по тази мярка са със сравнително малък бюджет и приходи. Това много затруднява финалните им плащания към изпълнителите по съответните проекти.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top