Само една схема за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР за 2013 г. | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Само една схема за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР за 2013 г.

Само една схема за безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР за 2013 г.

Одобрена е индикативната годишна работна рамка на програмата

Вече е одобрена Индикативната годишна работна програма за предстоящи процедури по Оперативна програма „Регионално развитие“ за следващата година. Според нея през 2013 г. ще бъде обявена само една схема за безвъзмездна финансова помощ.

Одобрената схема е „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“. Тя ще е насочена към разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за общините на градовете от ниво 3 и 4 съгласно Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Одобрената схема ще се реализира като част от приоритетна ос „Техническа помощ“, операция „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“.

Според индикативната програма схемата ще бъде отворена на 30 януари 2013 г., а крайният срок за подаване на предложения ще бъде 30 април.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top