Само една схема за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР за 2013 г. | РААБЕ Експерт

Само една схема за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР за 2013 г.

Само една схема за безвъзмездна финансова помощ  по ОПРР за 2013 г.

Одобрена е индикативната годишна работна рамка на програмата

Вече е одобрена Индикативната годишна работна програма за предстоящи процедури по Оперативна програма „Регионално развитие“ за следващата година. Според нея през 2013 г. ще бъде обявена само една схема за безвъзмездна финансова помощ.

Одобрената схема е „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II“. Тя ще е насочена към разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за общините на градовете от ниво 3 и 4 съгласно Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Одобрената схема ще се реализира като част от приоритетна ос „Техническа помощ“, операция „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“.

Според индикативната програма схемата ще бъде отворена на 30 януари 2013 г., а крайният срок за подаване на предложения ще бъде 30 април.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top