Субсидират „горски“ проекти с почти 5.4 млн. лв. | РААБЕ Експерт

Субсидират „горски“ проекти с почти 5.4 млн. лв.

Субсидират „горски“ проекти с почти 5.4 млн. лв.

Средствата са по Програма за развитие на селските райони

20 проекта ще си разпределят общо сумата от  малко над 5.37 млн. лв. Средствата са по мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“ и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони.

Чрез проектите ще се осъществи подготовка на почвата и залесяване с широколистни растения, почистване на площите, пострадали от пожари или други природни бедствия, или изграждането на различни системи за мониторинг и ранно откриване на горски пожари.  Част от проектите са за високотехнологична система за пасивно пожаронаблюдение в Твърдица, противопожарна кула в Пирдоп, реконструиране на язовир в Долни Чифлик, въвеждане на система за откриване на горски пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда в Своге. Във Върбица предвиждат залесяването на 1056 дка с широколистна растителност.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top