Уеднаквяват сроковете за Инстрастат и ДДС декларациите | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Уеднаквяват сроковете за Инстрастат и ДДС декларациите

Уеднаквяват сроковете за Инстрастат и ДДС декларациите

Промяната е в сила от 01 юли

От 01 юли Инстрастат декларациите ще се подават вече до 14-то число на месеца, следващ месеца на извършване на вътреобщностните доставки. Така срокът по тях вече ще съвпада с този на ДДС декларациите.

Промяната е въведена от новия Закон за статистиката на вътреобщностната търговия със стоки. Сред неговите разпоредби е и удължаването на срока за подаване на първа декларация от новите Интрастат оператори. Той вече ще е до 20-то число на месеца.  По-дълъг е и новият срок за извършване на корекции по подадени месечни декларации. Според новия нормативен акт корекцията може да стане до 6 минали референтни периода.

Не всички промени, които се въвеждат с акта, обаче са благоприятни за операторите. Според новия закон от 01 юли ще има по-висока санкция за неизпълнение на задължения. Максималното наказание вече може да е до 5000 лв. Досега то беше 1000 лв.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top