Уеднаквяват сроковете за Инстрастат и ДДС декларациите | РААБЕ Експерт

Уеднаквяват сроковете за Инстрастат и ДДС декларациите

Уеднаквяват сроковете за Инстрастат и ДДС декларациите

Промяната е в сила от 01 юли

От 01 юли Инстрастат декларациите ще се подават вече до 14-то число на месеца, следващ месеца на извършване на вътреобщностните доставки. Така срокът по тях вече ще съвпада с този на ДДС декларациите.

Промяната е въведена от новия Закон за статистиката на вътреобщностната търговия със стоки. Сред неговите разпоредби е и удължаването на срока за подаване на първа декларация от новите Интрастат оператори. Той вече ще е до 20-то число на месеца.  По-дълъг е и новият срок за извършване на корекции по подадени месечни декларации. Според новия нормативен акт корекцията може да стане до 6 минали референтни периода.

Не всички промени, които се въвеждат с акта, обаче са благоприятни за операторите. Според новия закон от 01 юли ще има по-висока санкция за неизпълнение на задължения. Максималното наказание вече може да е до 5000 лв. Досега то беше 1000 лв.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top