Увеличават от 01 юли обезщетението за отглеждане на малко дете на 310 лв. | РААБЕ Експерт

Увеличават от 01 юли обезщетението за отглеждане на малко дете на 310 лв.

Увеличават от 01 юли обезщетението за отглеждане на малко дете на 310 лв.

МС одобри пакет от социални мерки за настоящата година

Правителството реши да увеличи обезщетението за отглеждането на малко дете от 1 до 2 години от 01 юли. Сумата ще нарасне от 240 лв. на 310 лв. Според първоначалния план увеличението трябваше да стане факт от 01 октомври.

Сред другите гласувани мерки е и разширяване на кръга на лицата, които имат право на достъп до целеви помощи за отопление за отоплителния сезон 2013/ 2014 г. В тази връзка ще бъде направена промяна в Наредба №РД-07-5 за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, която министърът на труда и социалната политика ще направи до 28 юни.

Увеличена е и еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас в държавно или общинско училище. За разходите във връзка с началото на учебната година ще бъдат отпуснати 250 лв. Досега помощта беше 150 лв.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top