Вече можем да се запознаем с ОП „Региони в растеж“ | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Вече можем да се запознаем с ОП „Региони в растеж“

Вече можем да се запознаем с ОП „Региони в растеж“

Рамката ще важи за периода 2014 – 2020 г.

Вече можем да се запознаем с последния вариант на проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Документът е достъпен на интернет страница на Оперативна програма „Регионално развитие“.

Програмата е все още в процес на подготовка и съгласуване от Тематичната работна група за разработването й. Също така е важно да се има в предвид, че посоченият в програмата финансов ресурс е все още индикативен и не представлява официално и съгласувано разпределение. Целта на посочването му е да бъде използван за нуждите на процеса на програмиране.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top