Вече можем да се запознаем с ОП „Региони в растеж“ | РААБЕ Експерт

Вече можем да се запознаем с ОП „Региони в растеж“

Вече можем да се запознаем с ОП „Региони в растеж“

Рамката ще важи за периода 2014 – 2020 г.

Вече можем да се запознаем с последния вариант на проекта на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Документът е достъпен на интернет страница на Оперативна програма „Регионално развитие“.

Програмата е все още в процес на подготовка и съгласуване от Тематичната работна група за разработването й. Също така е важно да се има в предвид, че посоченият в програмата финансов ресурс е все още индикативен и не представлява официално и съгласувано разпределение. Целта на посочването му е да бъде използван за нуждите на процеса на програмиране.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top